powrót do wyboru marek
LEGENDA:
 • 000K - blokada rurowa bolcowa z zamkiem obracanym
 • 000P - blokada ryglowa z zamkiem obracanym
 • 000R - blokada rurowa bolcowa z zamkiem wciskanym
 • 000W - blokada bolcowa z zamkiem wciskanym
 • 000Z - blokada ryglowa z zamkiem wciskanym
 1. blokowana dĽwignia zmiany biegów
 2. blokada z bolcem stałym (blokowane cięgno dĽwigni zmiany biegów)
 3. 3D - trzydrzwiowa wersja samochodu
 4. 5D - pięciodrzwiowa wersja samochodu
 5. 4D - czterodrzwiowa wersja samochodu
 • ® - oznacza blokadę ramkow±.
 • * układ zmiany biegów /cięgna / pod samochodem
 • ** cięgno linkowe
 • AUT. - automat
 • AUT./SEKW. - automat/sekwencja
 • kl. - klasa
Położenie zamka blokady:
 • P - po stronie pasażera
 • K - po stronie kierowcy
 • G - w górnej czę¶ci konsoli
Wykończenie:
 • O - kółka
 • □ - ramka
Marka Typ Model Położenie zamka Wykończenie
LEXUS 215 400 AUT. ® P O
LEXUS 216 - GS 300 AUT. ®
LEXUS 642 GS 300÷400 AUT. (1998÷03.2005) P
LEXUS 1021K GS 300 AUT./SEKW. (od 04.2005) & "N" ® P O
LEXUS 320 IS 200 (do 2005) ® P O
LEXUS 344 - IS 200 AUT. (do 2005)
LEXUS 1028Z IS (6 biegów, od 2006) & "N" ® K O
LEXUS 1098K IS 250 AUT./TT (od 2006) & "N" ® P O
LEXUS 421 LX 450 AUT. P
LEXUS 779K LX 470 AUT. 5 stopniowy (od 2002, blokada dĽwigni głównej)&"N"® G O
LEXUS 214 RX 300 AUT. ® P O
LEXUS 582 RX 300 AUT./SEKW. (od 2003) ® P O
LEXUS 582Rb RX 300; 330; 350 AUT./SEKW. & "N" (od 2003) ® K O
LEXUS 582Rb RX 400 AUT. & "N" (od 2005) ® K O