powrót do wyboru marek
LEGENDA:
 • 000K - blokada rurowa bolcowa z zamkiem obracanym
 • 000P - blokada ryglowa z zamkiem obracanym
 • 000R - blokada rurowa bolcowa z zamkiem wciskanym
 • 000W - blokada bolcowa z zamkiem wciskanym
 • 000Z - blokada ryglowa z zamkiem wciskanym
 1. blokowana dĽwignia zmiany biegów
 2. blokada z bolcem stałym (blokowane cięgno dĽwigni zmiany biegów)
 3. 3D - trzydrzwiowa wersja samochodu
 4. 5D - pięciodrzwiowa wersja samochodu
 5. 4D - czterodrzwiowa wersja samochodu
 • ® - oznacza blokadę ramkow±.
 • * układ zmiany biegów /cięgna / pod samochodem
 • ** cięgno linkowe
 • AUT. - automat
 • AUT./SEKW. - automat/sekwencja
 • kl. - klasa
Położenie zamka blokady:
 • P - po stronie pasażera
 • K - po stronie kierowcy
 • G - w górnej czę¶ci konsoli
Wykończenie:
 • O - kółka
 • □ - ramka
Marka Typ Model Położenie zamka Wykończenie
PEUGEOT 163 106 P
PEUGEOT 163a 106 ® P
PEUGEOT 965 107 ® P O
PEUGEOT 965W 107 & "N" ® P O
PEUGEOT 969R 107 AUT./SEKW. & "N" ® P O
PEUGEOT 164 206 ® P O
PEUGEOT 164K 206 & "N" ® P O
PEUGEOT 1167 206 CC 1.6 HDI, cięgno linkowe ® P O
PEUGEOT 328 206 AUT. (model 1999) ® P O
PEUGEOT 847K - 206 AUT./SEKW. & "N" ® P O
PEUGEOT 1048 207 (5 bieg, cięgno pomocnicze mechanizmu zmiany biegów od strony pasażera) ® P O
PEUGEOT 1048K 207 (5 biegów, cięgno pomocnicze mech. zmiany biegów od strony pasażera) & "N" ® K O
PEUGEOT 1103 207 (5 bieg, cięgno pomocnicze mechanizmu zmiany biegów od strony kierowcy ® P O
PEUGEOT 1103K 207 (5 biegów, cięgno pomocnicze mech. zmiany biegów od strony kierowcy) & "N" ® P O
PEUGEOT 165 306 ® P
PEUGEOT 372 306 AUT ® (do 2000) P O
PEUGEOT 420 307 i 307 HDI (bieg wsteczny do tyłu, cięgno pomocnicze mech. zmiany bieg. od strony pasażera) ® P O
PEUGEOT 420a 307 HDI (bieg wsteczny do tyłu, cięgno pomocnicze mech. zmiany bieg. od strony kierowcy) ® P O
PEUGEOT 420K 307 i 307 HDI (bieg wsteczny do tyłu, cięgno pomocnicze mech. zmiany biegów od strony pasażera) & "N" ® P O
PEUGEOT 420WW 307 i 307 HDI (bieg wsteczny do tyłu) & "N" ® G O
PEUGEOT 827 307 HDI (6 biegów, bieg wsteczny do przodu, cięgno pomocnicze od strony kierowcy) ® P O
PEUGEOT 827W 307 HDI (6 biegów, bieg wsteczny do przodu, cięgno pomocnicze od strony kierowcy) & "N" ® G O
PEUGEOT 448 307 Aut/Sekw. ® P O
PEUGEOT 448a - 307 AUT./TT. ® (Rosja) O
PEUGEOT 1216R 308 (5 biegów, bieg wsteczny do tyłu, cięgno pomocnicze od strony kierowcy) & "N" ® P O
PEUGEOT 166 405 K
PEUGEOT 167 406 (do 2000) ® P O
PEUGEOT 332 406 HDI (bieg wsteczny do tyłu) ® P O
PEUGEOT 332 406 (od 2001, bieg wsteczny do tyłu) ® P O
PEUGEOT 468 406 HDI (bieg wsteczny do przodu, Model 2002) ® P O
PEUGEOT 418 406 AUT (Model 2001) ® K O
PEUGEOT 851 407 (5 i 6 biegów) ® P O
PEUGEOT 851R 407 (6 biegów) & "N" ® O
PEUGEOT 851Ra 407 (5 biegów) & "N" ® O
PEUGEOT 860 407 AUT./SEKW. ® P O
PEUGEOT 860K 407 AUT./SEKW. & "N" ® P O
PEUGEOT 395 607 AUT./Tiptronic ® P O
PEUGEOT 395K 607 AUT./SEKW. & "N" ® P O
PEUGEOT 400 607 HDI (bieg wsteczny do tyłu) ® P O
PEUGEOT 496 607 HDI (bieg wsteczny do przodu, Model 2002) ® P O
PEUGEOT 168 806 (bieg wsteczny do tyłu) ® K O
PEUGEOT 525 807 (5 biegów, bieg wsteczny do przodu) ® K O
PEUGEOT 1213 807 (6 biegów, bieg wsteczny do przodu) ® K O
PEUGEOT 937 807 (bieg wsteczny do tyłu) ® K O
PEUGEOT 938W 1007 &"N"® P O
PEUGEOT 169 BOXER(bieg wsteczny do tyłu, do 2001)
PEUGEOT 465 BOXER (bieg wsteczny do przodu, od 2001)® O
PEUGEOT 488 BOXER (konsola przygotowana pod monitor LCD, 2002÷2005) ® O
PEUGEOT 488W BOXER (konsola przygotowana pod monitor LCD, 2002÷2005) &"N"® O
PEUGEOT 1079K BOXER (5 i 6 biegów, bieg wsteczny do przodu, od 2006) & "N" ® O
PEUGEOT 168 EXPERT (bieg wsteczny do tyłu, do 2006) ® K O
PEUGEOT 869 EXPERT (bieg wsteczny do przodu, do 2006) ® K O
PEUGEOT 869W EXPERT (bieg wsteczny do przodu, do 2006) &"N"® O
PEUGEOT 1142R EXPERT (6 biegów, bieg wsteczny do przodu, od 2007) &"N"® P O
PEUGEOT 1159R EXPERT (5 biegów, bieg wsteczny do tyłu, od 2007) & "N" ® P O
PEUGEOT 165 PARTNER (do 2002) ® P
PEUGEOT 518 PARTNER HDI (do 2002) ® P O
PEUGEOT 535 PARTNER HDI (od 2003) ® P O
PEUGEOT 535R PARTNER (od 2003) &"N"® G O
PEUGEOT 535a PARTNER 1,4 8V i 1,9DW8 (od 2003) ® P O